นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (17): หนึ่งใน (2) ร้อย

Ico48

แบบสอบถามนี่น่าจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เห็นตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษก็หลายคนอยู่

I'm not too bad.

เด็กๆ รุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ ทางเลือกในการเรียนรู้มากมายหลายทาง ไม่ยากลำบากเหมือนแต่เก่าก่อนที่แหล่งการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ มักจะกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ หรือผู้มีอันจะมีโอกาสเท่านั้น

ว่าแต่ว่าขอตามไปฟังเด็กๆ พูดภาษาปะกิตที่มาเลย์บ้างจะได้ไหมนี่

อิอิอิ

เราเอง