นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (17): หนึ่งใน (2) ร้อย

Ico48

ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับ

การประเมินส่วนใหญ่ก็ดี แต่มีบางคนก็ยังไม่เข้าใจในความเสียสละของผู้จัดอยู่บ้าง

Cheer. ทำต่อไปครับ