นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (17): หนึ่งใน (2) ร้อย

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
17 September 2011 15:13
#68760

มาอ่านค่ะ..พร้อมกับ "น้ำตาเล็ด" และจากบันทึกนี้ไป... นี่เราเป็น "ป้า"  กรุณาอ่านดีๆ ปอปา นะคะ  ทรมารหัวใจ จริงๆ เลย ที่จะได้ยิน คำนี้...งิ..งิ...งิ