นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถ้อยคำจากใจ...แทนค่าความรู้สึก...แด่พี่ทิพย์

Ico48

คำที่พี่ทิพย์ชอบใช้ที่สุด คือ "ฉันให้แล้วมีความสุข ใครจะทำไมฉันไม่สน"