นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (18): เจ๊เช็ง

Ico48

เห็นแล้วอยากกินขึ้นมาเชียว (ไอ้ที่ค้าง ๆ ไว้ถ้าเป็นอันนี้ก็น่าจะดีเน๊อะ..ฮ่า ฮ่า)