นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (16): ทรัพย์สุนทรีย์ - NR School of Music

Ico48

ศิลปะอยู่ในทุกคนครับ คุณใยมะพร้าวน้องใยไหม ไม่ว่าจะเห็นได้หรือไม่ก็ตาม

รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งครับที่มีคนชอบรูปที่ถ่าย ยินดีครับมากครับ ;-)