นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปีบชูช่อล้อรับขวัญบัณฑิต

Ico48

กลับบ้านทุกวันต้องผ่านเจ้าดอกปีบต้นนี้ หอมเย็นชื่นใจ ช่วงนี้ดอกปีบกำลังอินเทรนอยู่ในละครโทรทัศน์เรื่องรอยไหม ทางภาคเหนือเรียกดอกกาสลอง