นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปีบชูช่อล้อรับขวัญบัณฑิต

Ico48
พี่เหมียว [IP: 192.168.37.174]
21 กันยายน 2554 10:55
#68874

ดอกปีป นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลแล้ว ยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีด้วยค่ะ