นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทคนิคการนับจำนวนบันทึกใน Share PSU อย่างง่าย

Ico48

สะดวกเลือกใช้ได้ทั้งสองวิธี ทั้งของ มอนลี่ และ NovemberRain

แล้วแต่จะเลือกใช้วิธีไหนกัน เพียงแต่ว่าวิธีของน้องมอนลี่จะเป็นการนับ

ด้วย Key Word คำสำคัญ กัน แต่ก็อาจจะเจอหลายๆคน ตกหล่นคำสำคัญไป

ก็ควรจะใช้วิธีของ NovemberRain ^_^