นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อศรีตรังเบ่งบาน

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
22 September 2011 14:40
#68906

ปีนี้ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศของงาน น่าเสียดายจริงๆ

ไปรื้อกล้องถ่ายรูปมาได้แล้วหรือ หรือว่าเป็นกล้องตัวเล็กครับ

เราเอง