นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทคนิคการจัดส่งหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน

Ico48
Baby (Recent Activities)
23 September 2011 22:13
#68946

เห็นด้วยค่ะ ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงินก่อนออกจากร้านค้า ว่าผู้รับเงินเขียนทุกอย่างครบถ้วนหรือยัง มิฉะนั้นต้องเสียเวลาและเสียอารมณ์เอากลับไปให้เขาแก้ไขใหม่