นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครบอีก 1 ขวบปีของการบันทึกใน share

Ico48
~>aRuNaN<~ (Recent Activities)
26 September 2011 16:40
#69003

ยินดีกับ 1 ขวบ ที่สามารถทำให้พื้่นที่แห่งนี้มีแต่การแบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมาครับ..I Love Share.PSU ^^