นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครบอีก 1 ขวบปีของการบันทึกใน share

Ico48
Baby (Recent Activities)
27 September 2011 14:26
#69021

เยี่ยมมากเลย ทำให้พี่อี่และอีกหลายคนที่ปฏิบัติงานพัสดุได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เจ้าหน้าที่พัสดุของภาควิชาจะคอยติดตามอ่าน คอลัมภ์ "เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ" นะคะ