นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หมอนัด

Ico48

เอ! ปลานี่น่าจะกินได้นะครับ ส่วนหอยนางรมนะตัวอันตราย ครั้งก่อนกินแล้วไปตรวจ ไตรกลีเซอไรด์วิ่งขึ้นไปที่ > 500 แต่ครั้งหลังลงมาในระดับ 200 แล้วครับ

Full Content: หมอนัด