นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (23): คนละชั้น

Ico48

ถะ-ถะ-ถูกต้องแล้วค้าบบบบ

แหม่ -- เพื่อนพูดเหมือนนั่งอยู่กลางห้องด้วยกัน

เจ้าหน้าที่ต้อง key ใหม่ อยู่ 2 รอบครับ

เห็นว่า ระบบมันล้ม -- ฮาย เจ็บเบ็ดหัว