นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มีคนแบบไหนดี

Ico48

กว่าจะได้มาแค่นี้ใช้เวลาในการบันทึกนานมากไม่รู้ว่าจะกลั่นแกล้งกันไปถึงไหน

เนื้อหาเต็ม: มีคนแบบไหนดี