นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฤดูกาลแห่งการสอบ

Ico48

ขอโทษครับ post ผิดบันทึกไปแล้วครับ จะลบทิ้งก็ได้นะครับ

เนื้อหาเต็ม: ฤดูกาลแห่งการสอบ