นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (27): นกแห่งปี

Ico48
NovemberRain (Recent Activities)
30 September 2011 23:24
#69230

ผมกลัวหลับ กลัว Internet เจ๊ง เลยแปะก่อนครับ ;-)

กะจะ surprise เหมือนกันครับ แต่ถ้าเน็ตดับจะ surprise ไม่ออก ;-)