นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 The land before time

Ico48

แอบซุ่มอยู่นี่เอง เตรียมตัวไป "ลาว" ได้แล้ว

พักผ่อนๆ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: The land before time