นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พรุ่งนี้ต้องทำอะไร

Ico48

แหมโดนพลาดผิงเสียด้วย

กลับบ้านเย็นนี้ต้องไปเจียวไข่กินก็ดีนะ

เนื้อหาเต็ม: พรุ่งนี้ต้องทำอะไร