นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มีปัญหา...ต้องอย่าเหมา

Ico48

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ

เวลาเกิดปัญหา อย่าเสียเวลากับการอธิบายที่มาของปัญหา การอ้าวเหตุผลร้อยแปด การแก้ตัว การโทษคนอื่น หรือ ปล่อยว่าไม่แก้ปัญหาอะไรให้ค้างคาอยู่แบบนั้น

เวลาเจอปัญหาก็มองที่ปัญหานั้นและลงมือแก้ไขเลย บางครั้งเราอาจไม่ใช้ต้นเหตุหรือคนที่ต้องมารับผิดชอบ แต่หากเรามีส่วนแก้ไขได้ บางทีก็เสียเวลาอธิบาย ก็ช่วยๆ กันแก้ไขปัญหาไปครับ

เมื่อปัญหาหมด ทุกคนก็ Happy ครับ