นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แปลงผักตบชวาดังใหญ่แล้ว ลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับ

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.93.76]
08 ตุลาคม 2554 11:21
#69468

launch a series of new modern DLC calendar table in the 20th century