นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม : 7 ตุลาคม 2554

Ico48

ผลการดำเนินการ เป็นสิ่งที่ทุกท่าน ทุกคน พร้อม ยินดี จะแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลืออยู่แล้ว เพียงแต่เอ่ยให้ทำ ก็ไหลแข่งกับสายน้ำที่ท่วม

ทุกอย่างเป็นแรงใจ ร่วมใจของทุกท่าน

ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจ กำลังกาย