นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน

Ico48

"การวิเคราะห์ผล การพัฒนากระบวนการ และการพัฒนางาน" เป็นสิ่งที่การทำงานในปัจจุบันยังเว้นขาดกันอย่างรุนแรง

โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ ที่ไม่มี "ต้นทุน" มีผลต่อ "ผลประโยชน์" ของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

ต่างจากระบบ"เอกชน"

การใช้ไฟฟ้า ประปา วัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ปากกา หรือ รายจ่ายในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ของหน่วยงาน "ราชการ" ไม่ได้ตกอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงาน และไม่มีการประเมินอย่างแท้จริง โดยที่ไม่ต้องพูดถึง การวิเคราะห์ผลการประเมินและการนำไปพัฒนาอย่าง เสียให้เหนื่อยใจ

อีกทั้ง "เวลา" ในการปฏิบัติงานก็มิได้เป็นตัวบังคับให้เกิดงานที่คุ้มค่ากับเวลาแต่ละวัน ด้วยว่าไม่มีการให้สิ่งตอบแทนจากจำนวนผลงาน และ/หรือ ประสิทธิภาพการทำงานอย่างชัดเจน เท่าระบบเอกชน

ยิ่งการพัฒนางานเองก็ยิ่งขาดแรงจุงใจอย่างชัดเจน คนทำงานพัฒนาก็ได้ "สิ่งตอบแทน" บ้าง เล็กๆ น้อยๆ ให้มากก็ไม่ได้ เพราะคนที่ "ไม่ทำงานพัฒนา" เขาจะว่าเอา จะนินทา และลุกขึ้นมาต่อต้านเอา เพราะคนกลุ่มหลังเค้ามีมากกว่า ไม่รู้กี่สิบ กี่ร้อยเท่า

สุดท้ายคนทำงานพัฒนาก็จะหมดกำลังใจ เหลืออยู่ไม่กี่คนที่จะยืนหยัดอยู่ได้

แต่อย่าท้อถอยนะครับ....ยังมีคนที่คอยมองงานพัฒนาของท่านอยู่ สู้โว้ยยยยยยยยยยย