นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
Baby (Recent Activities)
11 October 2011 09:11
#69508

พี่อ้วน เห็นภาพอาหารประกอบแล้ว กลืนน้ำลายเลยค่ะ เสียดายไม่ได้ร่วมงานนี้ เพราะไปราชการที่ จ.ตรัง

พี่อ้วน เที่ยงไหน ว่างๆ เราไปกินหนมจีนป้าชื่นกันนะ