นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถพิชิตเสื้อนกเงือก รอบที่ 1 อย่างเป็นทางการ

Ico48

ยินดีกับผู้แบ่งปันความรู้จากคณะทรัพยากรธรรมชาติด้วยครับ เหมาไป 80% มีหลุดลอดจากสนอ. 2, คณะแพทย์ 1 และวิศว 1 เท่านั้นเอง