นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
ปราณี (Recent Activities)
11 October 2011 09:18
#69510

ได้เลยน้อง ติดต่อรถไว้ด้วยนะ