นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถพิชิตเสื้อนกเงือก รอบที่ 1 อย่างเป็นทางการ

Ico48

กำหนดรางวัลเป็นรอบที่ 2 ของการเข้าร่วมโครงการ ช่วงเวลา 12 ต.ค.-12 ธ.ค.54 โครงการรอบ 2 นี้...จะให้คุณรัตติยา เป็นผู้ ดูแลเพราะ "น้องยาม" ไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงวะแล้ว   กติกาก็จะพิจารณาปรับปรุงจากความยากลำบาก อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อช่วยสมาชิกให้ความสบายใจยิ่งขึ้น...

เรื่องกติกา "ล่านกเงือก" ว่าจะมีการส่งเสริมการใช้งานเพิ่มอีก หลายๆ รอบจนเสื้อหมด รอบแรกเข้าวิน จำนวน 17 รายแต่มีแถมพิเศษ .... มอบ 2 ตัวเลย ตามที่เคยกล่าวไว้ว่า (โอ๊ะ! โอ๊ะ! โอ๊ะ! อย่าเพิ่งน้อยใจซิคะ! คนที่ร่วมกติกาอยางเคร่งครัดเช่น คุณ NovemberRain อุตสาห์ทำตามกติกาเกือบตาย..ผู้ดูแลดันมาหย่อนกติกาสำหรับรอบ 2 รอบ 3 ซะนี่.. บุคคลประเภทผู้มีความเพียรเป็นทีสุดตามกติการอบที่ 1 เราจะมอบเสื้อ 2 ตัวเป็นรางวัล พี่เสือ จะได้เอาไปใช้ ต่อกำลังใจ 1 ตัวและสำหรับตัวเอง 1 ตัว /นำไปฝากคนที่พี่เสือรัก(จะคอยหยบดูว่าพี่เสือรักใคร) หรือหากไม่รักไม่ชอบใคร ก็รับไปคนเดียวทั้ง 2 สี ก็ไม่ว่ากัน... )

สำหรับผู้ที่ "น๊อค รอบ" จะมีการพิจารณาอีกครั้ง...เช่น อาจจะได้แขนเสื้อไปก่อน คอเสื้อตามไป แล้วสัญญลักษณ์นกเงือก ตามไปอีกที..ประมาณนั้นค่ะ

เราจะเริ่มรอบใหม่วันที่ 12 ต.ค. 54  โดยคนที่เขียนค้างไว้จะมีเวลา อีก 1 เดือนให้เก็บจำนวนบันทึกให้ครบจำนวน 27 บันทึก (งานนี้ไม่ได้ร่างกติกาเพื่อตัวเองนะคะ สาบานได้....) 
สำหรับกติการอบใหม่ "แม่ยาม" จะปล่อยกติกาวันนี้ค่ะ...รับรองเข้าวินได้แบบ ชิว ชิว

เป็นความจริงที่สุดว่าเราประสงค์ให้บุคลากรของเรามาใช้งานให้มากเพื่อความอบอุ่น เพื่อความหลากหลาย เพื่อเกิดเป็นชุมชน เกิดเครือข่ายบนพื้นที่เสมือนจริงแห่งนี้

ยินดีด้วยกับทุกท่านที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สูงมากชนะเกณฑ์ ชนะใจตนเอง ชนะใจกรรมการ แบบเด็ดขาดไปเลย....