นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถพิชิตเสื้อนกเงือก รอบที่ 1 อย่างเป็นทางการ

Ico48

ไอเดีย คุณ Our Shangri-La น่าสนใจ
ประกาศ ประกาศ คนที่เข้ารอบแรก และรอบ 2 ทีมงานจะจัด "บ๊อกเซอร์" สีขาวปัก Share.psu.ac.th กรุณาแจ้ง SiZe และความประสงค์ในการปัก Loco ด้านหน้าหรือหลัง มาด่วน...

โปรดฟังอีกครั้ง.....