นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต่อให้เทวดา "สร้างแบบประเมิน"

Ico48

ที่พูดว่าผิดหวัง แต่ไม่ทราบตรงไหน ที่คนส่วนใหญ่มักไปเทียบกับระบบเดิม ที่ให้เป็นขั้น คือ ทุกคนอบ่างน้อยก็ได้ 1 ขั้นทั้งปี และมาระยะหลังที่มีระบบขั้นครึ่ง ทำให้ส่วนใหญ่ได้ขั้นครึ่ง ที่ต่างจากระบบแท่งมาก ๆ ที่มีการกระจายการปรับผู้มีผลประเมินดี แต่ส่วนใหญ่ปรับได้น้อย คือไม่มีโควต้าจำนวนคน แต่จำกัดวงเงิน คนที่มีเงินเดือนสูงกว่าค่ากลาง ได้%สูงแต่ตัวเงินน้อย เพราะระบบเน้นให้ได้ประโยชน์แก่ผู้มีเงินเดือนน้อยจะก้าวเร็วขึ้นจากค่ากลางที่สูงกว่าเงินเดือน คงเพราะเคยได้ขั้นครึ่งกันมานานจึงทำให้ดูระบบใหม่แย่ลง

สิ่งที่ระบบแท่งให้มาที่ทุกคนได้คือ การขยายตำแหน่ง ขยายขั้นเงินเดือน โดยไม่ต้องขอเป็นชำนาญงาน ชำนาญการ เพดานเงินเดือนเพิ่มคนละ 1 ซีของเดิม เช่นเดิมตันที่ซี 7 ก็ขยายเป็น ซี 8 เป็นต้น พูดง่าย ๆ คือได้กันมาแล้ว ทำให้การปรับในแต่ละครั้งได้กันน้อยลง และระบบใหม่จำกัด คือกรอบวงเงินการปรับ และทุกคนก็ได้ผลเหมือนกันเพราะอยู่ในระบบเดียวกัน ความจริงระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ดูแล้วยังด้อยกว่า