นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบประเมินระบบใหม่

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
12 October 2011 11:40
#69580

Wisdom, Justice and Love

ครบครันครับ

นับถือ นับถือ นับถือ

เราเอง