นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถพิชิตเสื้อนกเงือก รอบที่ 1 อย่างเป็นทางการ

Ico48

ขอให้ทั้ง 17 ท่าน จะได้รับเสื้อนกเงือก คนละ 2 ตัว ขอให้แจ้งสี และขนาดที่ต้องการ ทิ้งไว้ท้ายบันทึกนี้ หรือแจ้งมาที่ email : rattiya.k@psu.ac.th เพื่อจะได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะ

โดยมีขนาดดังนี้ค่ะ

เสื้อผู้ชาย

size : S, M, L, XL, XXL

เสื้อผู้หญิง

size : S, M, L , XL, XXL