นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกที่ 1 : เปิดฤดูกาล ล่านกเงือก ครั้งที่ 2

Ico48
NovemberRain (Recent Activities)
12 October 2011 18:15
#69611

Oh! NO!

 

"น้องนก" มาอีกแล้ว แม่จ๋า ...