นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกที่ 1 : เปิดฤดูกาล ล่านกเงือก ครั้งที่ 2

Ico48

เราจะเช็คได้อย่างไรครับว่าที่ผ่านมาเขียนไปกี่บันทึกแล้วอ่ะคับ..