นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่

Ico48

ชัดเจน แจ่มแจ้ง ฟันธงครับ!!

 

"ใจสั่งมา"