นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่

Ico48

เรียน คุณวริทธิ์นันท์ ที่เคารพและนับถือ

หนูมีข้อสงสัยจะเรียนถามค่ะว่า พนักงานเงินรายได้ สามารถลาศึกษาได้หรือไม่ค่ะ ช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะ หนูต้องทำพันพรือมังล่ะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ