นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

Ico48

ชอบเนื้อหามากครับ..เนื้อหาโดนใจ แต่ในความเป็นจริงแต่ละองค์กร จะสร้างทีมงานดีดีแบบนี้ได้อย่างไรครับ..เพราะผมชื่อว่าทุกคนเข้าใจความหมายของคำว่า "การทำงานเป็นทีม" ดี แต่ขาดการนำไปปฏิบัติ (Practice) อ่ะคับ