นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับมือน้ำท่วม : ตู้เย็น

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
13 October 2011 17:14
#69683

ที่บ้านน้ำท่วมก็ปล่อยให้แช่น้ำค่ะ ยกไม่ไหว มีตู้แช่ 2  ตู้เย็น 2  ก็ถอดปลั๊กไฟ  น้ำลดเรียกช่างมาซ่อมก็ใช้ได้ดีเหมือนเดิม แต่ถ้าอายุมาก ๆ แล้วก็ไม่เหมือนเดิมค่ะ.....