นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับมือน้ำท่วม : เครื่องซักผ้า

Ico48

หากมีความสามารถทางช่างบ้าง

 

ผมไม่รู้ว่าถอดมอเตอร์เครื่องซักผ้า ออกมาจะง่ายหรือไม่ครับ

 

จะลองกลับไปดูคู่มือที่บ้านครับ

 

"ใจสั่งมา"