นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา

Ico48

ผมเป็นบุคลากรสายสนับสนุน

 

เห็นว่า ความจำเป็นในการพัฒนาทางสายสนับสนุน นั้นตีบตันไปบ้าง ยิ่งหากไม่มีอัตรากำลังเสริม คอยช่วยทำงาน "แทน" ก็ยิ่งลิบหลี่ลงไปอีก

 

แต่กระนั้นทางเลือกอื่นๆ ก็ยังมี หากสายสนับสนุนขอลาศึกษาต่อ "แบบบางส่วน" บางทีอาจสามารถเรียนได้อย่างสบาย ยิ่งหากเรียนกับคณะใน มอ. ด้วยแล้ว

 

และส่วนที่จะขาดเสียไม่ได้ ก็คือ

 

ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นก่อน

 

และหากไม่เคยก่อเรื่องไว้กับผู้บังคับบัญชาขั้นสูง เรื่องการเรียนต่อของสายสนับสนุน ก็อาจเป็นไปได้ไม่ยากเลย....

 

"ใจสั่งมา"