นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1

Ico48

คุณ Teddy

อย่าเพิ่งผิดหวัง ในรอบแรกได้ขยายเวลาไปอีกที่จะนับให้ครบ 27 บันทึก จากบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/20619

ซึ่งขาดบันทึกเดียว ไม่มีปัญหา

และขอให้บันทึกต่อไป รางวัลที่แท้จริงคือได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างไรก็ขอให้ได้รางวัลเสื้อด้วย