นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Remote Desktop ผ่าน Browser ง่ายๆด้วย Chrome Remote Desktop beta

Ico48

ใช้ TeamViewer เหมือนกันค่ะ เพิ่งรู้ว่ามีโปรแกรมอีกตัวทีน่าสนใจ ขอบคุณค่ะ