นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สาระน่ารู้ Web Mail PSU : ยามเกษียณ

Ico48

อ่านคำตอบจากผู้ดูแลระบบแล้วไม่รู้เรื่องครับ งงมากกกกกกกก... ช่วยเขียนใหม่อีกทีได้ไหม?

ผมมีคำแนะนำว่า คนใกล้เกษียณควรเตรียม e-mail สำรองไว้ และแจ้งให้คนใกล้ชิด/เพื่อน ๆ ทราบก่อนเกษียณสักพัก

ปัจจุบันมี e-mail ให้บริการฟรีเยอะ สมัครก็ไม่ยาก ทั้งมีคุณภาพและคงทนถาวร เพราะบริษัทไม่น่าจะเจ๊งง่าย ๆ อย่างเช่น

Hotmail (บริการของ Microsoft), Yahoo Mail (บริการของ Yahoo), และ Gmail (บริการของ Google)