นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สาระน่ารู้ Web Mail PSU : ยามเกษียณ

Ico48

ผมเข้าว่า ย่อหน้าแรกที่ถูกต้องน่าจะเป็น

คำตอบ : จากผู้ดูแลระบบ

ครับ ระบบ PSU E-Mail ยกเลิก e-mail ถ้า

1. Over Quota ติดต่อกันเกิน 180 วัน และ

2. ตลอด 180 วันนั้นๆ ไม่มีการ Login หรือมีการ Access เข้ามาในระบบเลย (ไม่ว่าทาง IMAP/POP3)

ส่วนย่อหน้าที่สอง งงในคำธิบายที่ไม่ make sense เท่าไหร่ สงสัยว่าทำไมจะ gen password ใหม่ให้ไม่ได้ ถ้าไม่มี PSU Passport เพราะวิธียืนยันตัวตนมีได้ตั้งหลายวิธี เช่นเอาบัตรประจำตัวไปแสดง หรือให้คนรู้จักที่เชื่อถือได้ยืนยันให้ เว้นแต่ไม่อยากทำให้ (จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ถ้าคิดว่าเป็นภาระก็น่าจะเรียกเก็บเงินค่า gen password ใหม่ ซึ่งก็น่าจะมีระเบียบให้เรียกเก็บได้อยู่แล้วครับ