นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถพิชิตเสื้อนกเงือก รอบที่ 1 อย่างเป็นทางการ

Ico48

รอบแรก ปิดไปเมื่อ 30 กันยายน 54 ....... กรณีไม่ครบ 27 บันทึก ต่อเวลาถึง 30 ตุลาคม 54 ค่ะ

รอบสอง เริ่ม 12 ต.ค.-12 ธ.ค. 54 ......ต้องเขียนให้ครบ 24 บันทึก ค่ะ ...(นับ 8 สัปดาห์ X 3 บันทึก)

จะเริ่ม รอบไหน นับรอบไหน สุดแต่ปริมาณ...บันทึกที่มีอยู่..

เดี๋ยว "แม่ยาม" คงมาแนะนำ ว่า... น้องมะพร้าว...คววรอยู่ในรอบไหนดี..คุณแม่ยามมีสถิติค่ะ...

อิ...อิ...