นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8)

Ico48

เป็นคนที่ชอบ เมื่อหัวหน้าสั่งงานและกำหนดเวลาให้ เพราะเราจะจัดลำดับความเร็วและความสำคัญถูก

 

ส่วนงานที่หัวหน้าไม่ระบุเวลา มักจะรีบทำเลย (หากไม่มีงานด่วนอื่น) แต่หลายครั้งก็พลาด ต้องโดนทวงงานเหมือนกัน

 

เวลาสั่งงานลูกน้อง ก็มักจะระบุเวลาเหมือนกัน แต่ยังไม่กล้าทำเสียงแข็ง หรือ สร้างความกดดันให้ เพราะยังมือใหม่อยู่มากครับ ค่อยๆ บอกกันไปแล้วกัน

 

"ใจสั่งมา"