นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

Ico48
ben [IP: 203.114.114.166]
26 ตุลาคม 2554 16:08
#70165

DDDDDDDDDDDDDDDDDDๆๆๆๆๆๆๆ