นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๑๗ -วิกฤตในวิกฤต

Ico48

ไม่ใช่แน่นอนครับ ผมยืนยันได้

เจ้าของบันทึกเขากลัวเปียกน่ะ ถ้าไปยืนก้มๆ เงยๆ อยู่แถวนั้น

อาจจะมีคนจ้งไปแล้วก็ได้ครับ แต่อยู่ระหว่าง(รอ)การดำเนินการ พอมีคนแจ้งมากระทุ้งอีกรอบ สองรอบ เรื่องก็ค่อยๆ ขยับ

เราเอง