นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขออาสาสมัครทำข้าวผัดยังชีพจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Ico48

ฟิตร่างกาย พร้อม....ลุย แล้วจ้าาา