นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ขอแจ้งตารางกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ

*ตารางกิจกรรม **(รับอาสาสมัครวันละ 15-20 คน)*

31 ตค. 54 เวลา 9.00-17.00 น. เตรียมวัตถุดิบ และทอดปลา บรรจุปลาแห้งทอด

1-5 พย. 54 เวลา 9.00-17.00 น. หุงข้าว ทอดไข่ ผัดข้าว บรรจุข้าว ปิดผนึกถุง

เรียงถุง ฆ่าเชื้อ

2-10 พย. 54 เวลา 9.00-17.00 น. ทำความสะอาดถุงข้าว เตรียมบรรจุภัณฑ์

ติดสติกเกอร์ บรรจุอาหารรวมหน่วย

หากท่านใดสะดวกในช่วงเวลาใด ก็สามารถมาช่วยกันได้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-286310-1 , 081-0993999

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน